מועדון העסקים של תל אביב
 Tel Aviv Business Club – TLVBC
לאיזה משקיעים אנחנו פונים? 

משקיעים פרטיים, מנוסים, בעלי הון עצמי גבוה.
ההשקעות לטווח בינוי וארוך.
כל ההשקעות הינן השקעות פרטיות, לא סחירות ולא ציבוריות.